Pi Desk - Tiketing sistem

Kako bi smo održali visok nivo profesionalnosti u domenu komunikacije sa klijentima uveli smo TIKETING sistem. Na ovaj način ostvarujemo bolju koordinaciju naših servisa sa potrbama korisnika. Održavanje opreme i sva potrebna pomoć se ažurno prate po terminima prijave kvarova i zahteva za drugim vidovima pomoći. Korisniku se istovremeno omogućuju potrebne informacije o preduzetim akcijama i statusu prijavljenog kvara.

Povratak na početnu stranu