E-Fiskalizacija

Novi zakon o fiskalizaciji (eFiskalizaciji)  stupio je na snagu u punom obliku 01.05.2022.god.Ovaj zakon uredjuje oblast širokog spektra delatnosti pa je neophodno naglasiti njegove glavne odredbe.

Zakon o fiskalizaciji deo:

Član 3:

Predmet  fiskalizacije je promet dobara i usluga na malo kao i primljeni AVANS za promet na malo.

Član 4:

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana i svaki obveznik na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit pravnih lica ,koji vrši promet na malo.

—–kraj isečka zakona

Kako je kod nas popularna kategorija “izuzeće” treba biti oprezan  i dobro proveriti sa nadležnim organima da li u je u vašoj delatnosti to moguće ako radite sa fizičkim licima.Progres Informatika je kontinualno pratila ovaj proces  od predloga zakona do njegove primene.Ovo iskustvo nam daje za mogućnost da vam pružimo kompletnu podršku u okviru svih segmenata uvodjenja  u ovaj zahtevni  proces.

Sa nama imate uslugu “KLJUČ U RUKE” od ePrijava na portalima eUprave ,odabira fiskalnog rešenja, odabira fiskalne opreme i obuke.