Korisnička zona

Predstavljamo: Pi Desk – Tiketing sistem.

Kako bi smo održali visok nivo profesionalnosti u domenu komunikacije sa klijentima koristimo Pi Desk – Ttiketing sistemom. Na ovaj način ostvarujemo bolju koordinaciju naših servisa sa potrebama korisnika. Održavanje opreme i sva potrebna pomoć se ažurno prate po terminima prijave kvarova i zahteva za drugim vidovima pomoći. Korisniku se istovremeno omogućuju potrebne informacije o preduzetim akcijama i statusu prijavljenog kvara.