Servis i održavanje

Novi zakon o fiskalizaciji donosi i nove odnose medju učesnicima u ovom procesu.

Krajnji  korisnik je direktno izložen kontroli PU u jednom složenom i komplikovanom procesu.Ne postoji više nijedan pisani dokument u procesu fiskalizacije koji pokriva  neizdavanje računa u obliku kako je propisao zakonodavac.Korisnik je jedini odgovoran za funkcionisanje sistema. Da bi krajnem korisniku olakšali prelazak na novi sistem morali smo i usluge servisa da prilagodimo novom načinu funkcionisanja.

Usluge servisa i odžavanja nudima u dva osnovna oblika:

-Ugovor On call (ugovori po pozivu korisnika)

-Ugovor o paušalnom održavanju(sa dogovorenim dežurstvima za raspoloživost servisa)